Καταπολέμηση Μύγας

Μύγες

Πρόκειται για πολύ διαδεδομένα είδη εντόμων που ανήκουν στην τάξη των Διπτέρων. Πολλά είδη μύγας μας απασχολούν, ειδικά κατά τις θερμότερες περιόδους του έτους, κάθε ένα με διαφορετικές συνήθειες και εστίες. Σημαντικές είναι και οι διαφορές στον βιολογικό κύκλο του κάθε είδους. Κοινό στοιχείο σε όλα τα είδη μύγας είναι ότι μεταφέρουν μεγάλο αριθμό παθογόνων πάνω στο σώμα τους (ειδικά στα πόδια).

Ειδικά σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων και παροχής υπηρεσιών εστίασης η παρουσία τους είναι ανεπίτρεπτη, καθώς μπορεί να μολύνουν τα τρόφιμα με πολλούς τρόπους.

Η ακριβής αναγνώριση του είδους της μύγας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία για την αντιμετώπισή της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εντοπιστεί κάθε σημείο προσέλκυσης και πολλαπλασιασμού των μυγών, όπως ανοιχτά φρεάτια, χώροι συγκέντρωσης απορριμάτων, κ.α.  και να γίνει εκεί ειδική εφαρμογή με παρασιτοκτόνα σκευάσματα. Ψεκασμός, ψυχρή εκνέφωση, διασπορά δολωμάτων, επιχρήσματα και εγκστάσταση παγίδων σύλληψης είναι τα συνηθέστερα μέσα που χρησιμοποιούμε ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρου και την έκταση του προβλήματος

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θα θελαμε να ακουσουμε νεα σας
Ενδιαφέρομαι για